SHPERNDAJ

Shoqëria për Bashkëpunimin Kulturor të Shqipërisë me Jugosllavinë, merrej edhe me vendosjen e fotografive të mareshalit Tito nëpër zyrat e shtetit shqiptar. Në kohën e “miqësisë së madhe” në të gjitha zyrat e shtetit e partisë qëndronin portretet e Titos dhe Enverit. Pavarësisht zhvillimit të ngjarjeve, më 1.3.1948, sekretari i përgjithshëm i shoqërisë, Andrea Nathanaili, njoftonte në këtë mënyrë institucionet kryesore në vend:
“Ju njoftojmë se pranë administratës së kësaj shoqërie do të gjeni fotografitë e mareshalit Tito portret zyrtar, të cilat janë të nevojshme për stolisjen e zyrave. Lutemi lajmëroni dhe entet vartëse”.
Nuk kuptonin asgjë që davaja e Titos po përfundonte.

Kastriot Dervishi