SHPERNDAJ

Kastriot Dervishi

Pasi ju kam bërë të ditur ditë më parë përbërjen e Partisë së Punës në vitin 1948, sot po ju bëj të njohura të dhënat e kësaj partie të paraqitura në kongresin e dytë të saj në mars-prill 1952.
Këtë kohë partia kishte një anëtarësi prej 29.932 anëtarësh.
77% e partisë ishte me arsim fillor ose të pambaruar fillor.
Më pak se 7% e anëtarëve ishte me arsim të mesëm.
Përllogaritej se mbi 90% e anëtarësisë ishte e papërshtatshme nga niveli arsimor dhe kulturor.
Shifrat e mëposhtme u bënë të njohura nga sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Enver Hoxha.