FOTO të rralla/ Në ato vite kur Tiranën e kishte zënë pándémia ‘Mórtjes’

KreuKryesore

FOTO të rralla/ Në ato vite kur Tiranën e kishte zënë pándémia ‘Mórtjes’

Historia përsëritet! Këto foto që po u sjellim sot i përkasin një kohe tjetër.

Një kohe kur Tirana dhe e gjithë Shqipëria ishin në vitet e një "Pándémie" të shkuar, të njohur si pándémia "Sócialistó-PPSH-45".

Rrugë thuajse të bóshatisura, shumë pak makina në qárkullim, njerëz që lëviznin me pak biçikléta dhe një zýmtësi që lexohej qartë edhe pse koha ishte e bukur dhe me diell.

Të gjitha këto póza të rrálla të shkrépura gati 4 dekada më parë, na kujtojnë muajt e fundit mars-prill 2020.

Pikërisht në këto muaj, një qéveri e pródhuar nga ajo e dikurshmja, me pinjóllët e asaj kohe (nipër, mbesa, fëmijë, çirákë), u múnduán dhe po múndóhen që ta kthenin Shqipërinë dhe shqiptarët në atë périudhë skëtérre për të cilën ndjejnë aq nóstalgji.

"Gazetaatdheu.com" ka si mísión që t'u kujtojë se périudha e diktátúrës, ishte pjesa më e érrët e Shqipërisë, që e izóloi nga bota e jashtme.

Edhe të huájt që vizitónin Shqipërinë kómunisté, ishin të pákët dhe shikohéshin si "aliénë".

Më të shumtë ishin të huájt që kishin punë apo prójekte me qevérinë në púshtet, ndaj dhe u léjohej fútja në térritórin e Shqipërisë.

I tillë ishte dhe rásti i fotografit Erik Steward, i cili ka vizituár Shqipërinë në vitin 1988.

Ky ishte një vit i véshtirë për shqiptarët, pasi várfëriá dhe skámja kishte arritur kúlmin e saj. Për pak kohë do të vinte edhe rrëzímí i sistémin diktátoriál.

[ngg src="galleries" ids="367" display="basic_imagebrowser"]/Gazetaatdheu.com/