SHPERNDAJ

Nga e majta reshti i dytë në këmbë Shefqet Ali Shkupi i treti Xhemal Aranitasi,poshtë i dyti nga majta Mustafa Kemali më vonë në asamblenë e përgjithshme kombëtare të Turqisë më 1931 i dhanë titullin Ataturk, që do të thotë “Baba i Kombit”.
Në këtë shkollë nga mësimdhënësit e ka marrë pseudonimin Qemal (“i përkryer”). Nga viti 1896 ka vazhduar akademinë ushtarake në Manastir, ndërsa nga 1899 u pranua në Akademinë Perandorake Ushtarake ne Stamboll, të cilën e mbaroi më 1905 pasi kreu edhe një kurs special pranë Shtabit të Përgjithshëm

Eugen Shehu

Foto nga Akademia Ushtarake në Manastir më vitin 1901.(Botojm herën e parë nga ark.i prof.Vasil Andonit-Kujtesë).