SHPERNDAJ

Beniamin Bakalli

Tiranë, 15 janar 1939.

Këshilli i Ministrave i Mbreterisë Shqiptare

Të cilit fatkeqësisht i mbaroi mandati me pushtimin fashist të Shqipërisë më 7 prill 1939.

Në foto nga e majta në të djathtë janë ministrat

Kolë Thaqi-Ministër i Financave

Musa Juka-Ministër i Punëve Botërore

Faik Shatku-Ministër i Drejtësisë

Ekrem Libohova-Ministër i Punëve të Jashtme

Kostaq Kota-Kryeministër

Abdyraman Dibra-Ministër i Arsimit

Rrok Gera-Ministër i Ekonomisë Kombëtare

Foto e marrë nga profili i
Z Eugen Shehu