SHPERNDAJ


Kastriot Dervishi
Revolucioni terrorist bolshevik i tetorit (sipas kalendarit rus, ndërsa data e tij është 7 nëntori 1917) ishte një ngjarje prej së cilës njerëzimit i erdhën të këqija dhe miliona njerëz të vrarë. Në vitin 1950 kjo datë u bë nga terroristët e Shqipërisë, edhe festë e popullit shqiptar, nëpërmjet këtij dekreti të Presidiumit të Kuvendit Popullor.